کلینیک فوق تخصصی راد پوشش پارس

کلینیک فوق تخصصی راد پوشش پارس
(بتن رنگی ، بتن آرملاتی ، بتن خودتراز، بتن دکوراتیو محوطه ، اپوکسی ، پلی یورتان ، کفپوش های ورزشی ، کفپوش های بیمارستانی ، کفپوش های آنتی استاتیک ، الیاف های جایگزین میلگرد ، الیاف PP ، الیاف PVA ، الیاف AR ، انواع فوق روان کننده ، انواع گروت ، انواع چسب ، انواع آب بند ، ضد یخ بتن و دیگر ملزومات )

Rad Pooshesh Pars